پاسخ:به صورت کلی بله. در اوایل 2021 استیم سیاست سختگیرانه تری برای تغییر ریجن اکانت های خود اتخاذ کرد که برای تغییر ریجن اکانت خود باید به نوعی احراض هویت سکونت از اون کشور به استیم ارائه بدهد. ما در تلاشیم که امکانی فراهم کنیم تا بتوانیم به صورت ریجن اکانت مشتریان را بدون صدمه زدن به اکانت تغییر بدیم.

  • vineoo
  • 03/02/1400
  • 77 بازدید